TERMÍN KONFERENCE

14. - 15. 6. 2023

MÍSTO KONÁNÍ KONFERENCE

Hotel Olšanka
Táboritská 1000/23
130 00 Praha3 – Žižkov

www.hotelolsanka.cz
info@hotelolsanka.cz
+420 267 092 202

HLAVNÍ TÉMATA KONFERENCE

 • Hromosvodová ochrana fotovoltaických elektráren
 • Návrh, dimenzování a instalace ostrovních FVS, ekonomika FVS, ukládání energie ve FVS, ochrana proti blackoutu, druhy akumulací 
 • Revize fotovoltaických přepěťových ochran a jejich záludnosti 
 • Ochrana fotovoltaických elektráren proti přepětí pro stejnosměrné sítě do 1500V DC 
 • Úvod do revize fotovoltaických systémů podle platných norem 
 • Fotovoltaická elektroinstalace v současné praxi 
 • Měření na FVE
 • Připojování FVE do sítí distributora 
 • Dotace na fotovoltaiku 2023 z programu Nová zelená úsporám – jak ji získat?

HARMONOGRAM KONFERENCE

14. 6. 2023
8.00 – 9.00 Prezence
9.00 – 9.15 Zahájení
9.15 – 10.00 Hromosvodová ochrana fotovoltaických elektráren
Daniel Anděl, Dehn, s. r. o.
10.00 – 12.00 Návrh, dimenzování a instalace ostrovních FVS, ekonomika FVS
Ukládání energie ve FVS. ochrana proti blackoutu, druhy akumulací
Ing. Petr Maule, LL.M., MBA – výkonný ředitel české fotovoltaické asociace
Ing. Milan Hošek, předseda představenstva české fotovoltaické asociace, soudní znalec
12.00 – 13.00 Oběd
13.00 – 14.00 Měření na FVE
Ing. Jaroslav Smetana, ředitel Blue Panther
14.00 – 16.00 Ochrana fotovoltaických elektráren proti přepětí pro stejnosměrné sítě do 1500V DC
Revize fotovoltaických přepěťových ochran a jejich záludnosti
Ing. Daniel Sidun, jednatel KIWA sk
16.00 – 16.30 Coffe break
16.30 – 17.15 Zkušenosti s projektováním FVE velkých výkonů včetně jejich poškození možným přepětím a protiblesková ochrana.
Vyvedení výkonu distribuci.
Ivan Stránský, projektant elektrických zařízení a FVE
17.15 – 18.00 Důležité normy v praxi elektrotechnika
Ing. Jiří Hrazdil, Technické normy Brno
18.00 – 19.00 Večeře

15. 6. 2023
7.30 – 8.30 Snídaně
8.30 – 9.00 Elektroinstalační materiál pro fotovoltaické elektrárny
Ing. Vlastimil Volejník, vedoucí marketingu
9.00 – 10.00 Problematika bezpečnosti hašení solárních elektráren s výkladem
a postřehy z vybraných zásahů
plk. Ing. Martin Legner, ředitel odboru IZS a jednotek PO, HZS
10.00 – 11.00 Dotace na fotovoltaiku 2023 z programu Nová zelená úsporám – jak ji získat?
Ing. Martin Kotěra, SFŽP
11.00 – 12.00 Jak prodávat více podle Ivo Tomana
Ing. Ivo Toman, Taxus International, s. r. o., nejlepší český školitel v osobním rozvoji v podnikání, autor knihy Jak prodávat z očí do očí
12.00 – 13.00 Oběd
13.00 – 14.00 Požadavky distributora na připojení FVE
Ing.Tomáš Škeřík, PREdistribuce, a. s.
14.00 – 15.00 Co je franšíza a její uplatnění v praxi
Ing. Jiří Krajča, produktový manažer české asociace franšízingu
15.00 – 15.30 Tombola, vyhodnocení, závěr konference

DOPROVODNÝ PROGRAM

Připojování FVE do sítě dodavatele:
 • PRE, a. s.
Konzultační centrum fotovoltaiky

Jak prodávat více podle Ivo Tomana:
 • prodej publikací nejlepšího školitele osobního rozvoje v podnikání v ČR
 • akce 1 + 1 /1 zaplatíte, druhá zdarma / s podpisem autora
Výstavky:
KIWA sk
Dehn, s. r. o.
KOPOS Kolín, a. s.
Micronix
Noark
Blue Panther
GMC – měřící technika

ORGANIZAČNÍ POKYNY

Příjezd
Parkování je možné buďto za hotelem ul. Chelčického (parkovací automaty), nebo hotelové podzemní garáže, vjezd je z ulice Lupáčova. Při vjezdu obdrží klient parkovací lístek a po skončení akce zaplatí na hotelové recepci. Místa se nerezervují, je omezený počet.
Doprava MHD:
 • od Hlavního nádraží ČD tramvaje č. 9, 15, 26 směr Spojovací, zastávka Olšanské náměstí
 • od Masarykova nádraží ČD tramvaje č. 15, 26
 • od autobusového nádraží Florenc: autobus č.175, směr Skalka, zastávka Olšanské náměstí

Ubytování
Ubytování je možné na hotelu Olšanka, účastníci si jej zajistí sami.
Kontakt:
Hotel Olšanka, Táboritská 23/100, Praha 3, Žižkov
recepce: +420 267 092 202
www.hotelolsanka.cz, rezervace@hotelolsanka.cz, heslo: Fotovoltaika 2023
Doporučujeme brzkou rezervaci!

Ceny ubytování:
1 lůžkový pokoj 1.800 Kč
2 lůžkový pokoj 2.000 Kč

Stravování
Snídaně 15.6.: v ceně ubytování
Oběd 14.6.: 250 Kč
Večeře 14.6.: 350 Kč
Oběd 15.6.: 250 Kč

Cena konference
Vložné: 5.700 Kč

Účastníci konference obdrží 10 % slevu při zkoušce elektromontér fotovoltaických systémů od ČFA
Slevy:
 • 1.000 Kč pro členy Živnostenského společenstva elektrotechniků, z.s.
 • 1.000, Kč pro seniory nad 70 let, učitele a mistry odborného výcvku na elektrotechnických školách a odborných učilištích
 • 1.000 Kč pro účastníky, kteří se v minulosti zúčastnili konference pořádané živnostenským společenstvem elektrotechniků z.s.
 • 500 Kč při vzdálenosti delší než 300 km
Vložné nevracíme! V případě, že se přihlásíte a nemůžete se zúčastnit, můžete vyslat náhradníka.
Na konferenci se přihlašte s pomocí tlačítka PŘIHLÁŠENÍ NA KONFERENCI v horní části webu.
Následně Vám vystavíme fakturu k úhradě.

AKČNÍ SLEVA!
Přihlášení na poslední chvíli: sleva 1.000 Kč
PRO VÁŽNÉ ZÁJEMCE O ÚČAST NA KONFERENCI JE MOŽNÉ UHRADIT ÚČASTNICKÝ POPLATEK I NA MÍSTĚ V HOTOVOSTI

PŘEDNÁŠEJÍCÍ

Daniel Anděl

Ing. Daniel Sidun

Ing. Vlastimil Volejník

Ing. Jaroslav Smetana

Ing. Ivo Toman

Ing. Jiří Krajča

Ing. Tomáš Škeřík

Ing. Milan Hošek

Ing. Petr Maule, LL.M., MBA
Ivan Stránský
plk. Ing. Martin Legner

Ing. Martin Kotěra

PARTNEŘI KONFERENCE

GENERÁLNÍ PARTNER

STŘÍBRNÝ PARTNER

HLAVNÍ PARTNEŘI

PARTNEŘI

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ

ŘEKLI O KONFERENCI

Vážený pane Hálo, chtěl jsem reagovat na konferenci, která proběhla v Praze. Musím říct, že takto profesionálně provedenou akci jsem dlouho neviděl. Jak sám jistě víte, tak pro nás je i čas důležitý, vše probíhalo, jak má být a přednášky ohromně zajímavé a opravdu zaměřené na FVS, které nás všechny, jako odbornou veřejnost, dost trápí. Tentokrát po minulém zklamání z Brna jsme opravdu nadšení a spokojení a samozřejmě pokud se do budoucna bude konat takováto konference, tak se určitě moji chlapi budou účastnit. Ještě jednou velice děkuji za pozvání a budu se těšit na příště.
Martin Šenberk, RESTYL s.r.o.
Dobrý den pane Hálo, 14.-15.6. jsem se zúčastnil konference Fotovoltaika 2023. Chtěl bych Vás poprosit a zároveň využít možnosti zaslání prezentačních materiálů od všech přednášejících, jak bylo na konferenci řečeno. Konference byla skvělá a plná užitečných informací a poznatků. Parádní byla i vsuvka ohledně obchodu s panem Tomanem.
Vít Gečnuk, ENECOS, s.r.o.